Děti přijaté k předškolnímu vzdělávání od šk. roku 2022/2023

autor: | 16. května 2022 | Novinky

Děti přijaté k předškolnímu vzdělávání od šk. roku 2022/2023:

Reg. číslo: 07/2022

Reg. číslo 03/2022

Reg. číslo 02/2022

Reg. číslo 06/2022

Přijati k docházce v délce dle přihlášek

Reg. číslo 01/2022 Od 1.10.2022

Reg. číslo 04/2022 a 05/2022 od 11.3. 2023