Přijetí žáků do 1. ročníku pro školní rok 2022/2023

autor: | 26. dubna 2022 | Novinky

Pro školní rok 2022/2023 jsou přijati tito žáci:

E. V.
Š. K.
A. Ž.
A. B.
E. J.

O přijetí Vašeho dítěte bude v souladu s § 67 odst. 2 zákona č. 500/2004 Sb., správního řádu vyhotoveno písemné rozhodnutí, které bude součástí spisu Vašeho dítěte ve škole. Přijatým dětem nebude rozhodnutí v písemné podobě doručováno, můžete ale požádat o jeho vydání, a to od čtvrtka  6. 6. 2022 v úředních hodinách v ředitelně školy.