O škole

Základní škola a Mateřská škola Nový Oldřichov, okres Česká Lípa, příspěvková organizace
Nový Oldřichov 86
471 13

IČO: 706 95 903

Telefon: 487 767 515, 736 753 752

E- mail: zsmsno@seznam.cz

Datová schránka: 5ywmfvc

Číslo účtu: 107-8992640217/0100

Právní forma: příspěvková organizace

Zřizovatel:
Obec Nový Oldřichov
Mistrovice 51
Nový Oldřichov
471 13

Součásti zařízení:

  • základní škola        1. – 5.postupný ročník, trojtřídní (kapacita 35 žáků)
  • mateřská škola       pro děti od 2 let, i děti s handicapem, od 6,00 do 16,45
  • přihlášky MŠ           na školní  rok 2024/2025 se budou přijímat v květnu 2024, v současné době je zaplněná kapacita
  • školní družina         6,00 – 7,45 a 11:40-16:45, kapacita 20 dětí
  • školní jídelna          kapacita 76 obědů, číslo účtu pro placení obědů: 107-8992640217/0100, var. s.: příjmení dítěte

Počty dětí:

  • MŠ: 25
  • ZŠ:  31

Ředitelka:   Mgr. et Mgr. Pavlína Burdová

Složení učitelského sboru:

Mgr. Jana Marečková: učitelka ZŠ
Mgr. Lucie Mrňáková: učitelka ZŠ, pověřená zastupováním v případě dlouhodobé nepřítomnosti ředitelky školy
Mgr. Jana Kotyzová: učitelka ZŠ,

Petra Jonášová: učitelka MŠ
Sandra Navrátilová: učitelka MŠ
Lenka Kuchařová: asistentka pedagoga ZŠ, učitelka MŠ

Martina Stará: asistentka pedagoga ZŠ
Lenka Jelenová: asistentka pedagoga ZŠ
Dana Šveňhová: asistentka MŠ, vychovatelka ŠD

Dagmar Čejková: vychovatelka ŠD, asistentka pedagoga ZŠ

Marie Kubincová: školoní pedagog, chůva

Správní zaměstnanci:

Irena Pokorná: vedoucí stravování, administrativní pracovnice
Helena Sedláčková: kuchařka
Lenka Sládková: kuchařka
Lubomír Deniz: uklízeč, školník

Vyučuje se podle učebních dokumentů ŠVP Tvořivá škola ze dne 1.9.2007.

Dle revize ŠVP Tvořivá škola k 1.9.2021 je zařazen předmět informatika pro 2., 3., 4. a 5. ročník (ve třech skupinách).

Anglický jazyk se vyučuje již od 1.ročníku. Vyučuje se: 1. a 2. ročník samostatně, 3. ročník samostatně, 4. a 5. ročník společně.

Škola je vybavena interaktivními  tabulemi , ICT vybavením pro všechny žáky, pomůckami pro programování atd. Pro případ distanční výuky je škola vybavena a je schopna poskytnout technické zajištění (notebooky, netbooky, tablety) žákům.

V roce 2018 prošla škola celkovou rekonstrukcí všech vnitřních prostor.

Školská rada:
Jan Burda
Dagmar Edelmannová
Jana Marečková
Lucie Mrňáková
Jana Kotyzová
Lenka Kacafírková