Úřední deska

Zde najdete aktuální předpisy, rozhodnutí a další dokumenty.

Školné, stravné a organizace roku 2022

školné-2022

Kategorie-strávníků-2022

organizace-školního-roku-22-23

Rozhodnutí ředitelky školy:

hlavní-2022-ŠD hlavní-2022

hlavní-2022

Další:

Vzor_2_ozn_zapisu_ZS-UA-2022

Zápis-2022-MŠ-UA