Úřední deska

Zde najdete aktuální předpisy, rozhodnutí a další dokumenty.

Návrh rozpočtu na provoz školy od zřizovatele

návrh rozpočtu na rok 2024

 

Návrh střednědobého výhledu rozpočtu na roky 2024-2026

návrh výhledu 24-26

 

Žádost o odklad povinné školní docházky

žádost o odklad

Dotazník pro rodiče budoucích žáků 1. ročníku

dotaznik-pro-rodice-k-zapisu-ditete-do-1.-tridy

Přihláška k základnímu vzdělávání

Žádost-zákonných-zástupců-o-přijetí-k-zv 23-24

 

Zápis do 1. ročníku na školní rok 2023/2024

zápis do 1. ročníku na 23-24

Zápis na rok 23-24 UA

Školné, stravné a organizace roku 2022

školné-2022

Kategorie-strávníků-2022

organizace-školního-roku-22-23

Rozhodnutí ředitelky školy:

hlavní-2022-ŠD hlavní-2022

hlavní-2022

Další:

Vzor_2_ozn_zapisu_ZS-UA-2022

Zápis-2022-MŠ-UA