Prohlášení o přístupnosti

Základní škola a Mateřská škola Nový Oldřichov, okres Česká Lípa, příspěvková organizace se zavazuje k zpřístupnění svých internetových stránek v souladu se zákonem č. 99/2019 Sb., o přístupnosti internetových stránek a mobilních aplikací a o změně zákona č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, který provádí Směrnici Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/2102 ze dne 26. října 2016 o přístupnosti webových stránek a mobilních aplikací.

PROHLÁŠENÍ PŘÍSTUPNOSTI SE VZTAHUJE NA NÁSLEDUJÍCÍ INTERNETOVÉ STRÁNKY:

https://zsmsno.cz

STRUKTURA INFORMACÍ

Struktura informací na stránkách byla vytvořena dle specifikace XHTML 1.0 Transitional a vizuálně naformátována kaskádovými styly (CSS 2.1). Dodržení uvedených norem by mělo umožnit správné zobrazení obsahu webových stránek ve většině používaných prohlížečů a na většině zobrazovacích zařízení.

STAV SOULADU

Uvedené webové stránky jsou plně v souladu s EN 301 549 V2 1.2 a standardem WCAG 2.1.

PŘÍSTUPNOST OBSAHU

Na webu jsou informace předkládány též v podobě dokumentů formátu DOC(X), XLS(X) a PDF, a to především z důvodů, že obsahují formátování a typografické prvky, které webový formát (X)HTML nedostatečně podporuje, nebo jsou příliš velké. Uvedené formáty jsou i mnohem vhodnější pro tisk. K prohlížení dokumentů v těchto formátech je možno bezplatně stáhnout Acrobat Reader, Word Viewera XLS Viewer, případně další freewarové varianty. Součástí mnoha webových prohlížečů je komponenta, která slouží k prohlížení uvedených formátů dokumentů.

VYPRACOVÁNÍ PROHLÁŠENÍ O PŘÍSTUPNOSTI

Prohlášení o přístupnosti bylo vypracováno dne 10. 1. 2022.

Pro vypracování prohlášení byl použit zákon č. 99/2019 Sb., metodický pokyn MVČR k tomuto zákonu, normy EN 301 549 V2 1.2 a mezinárodně uznávaný standard Web Content Accessibility Guidelines – WCAG 2.1.

ZPĚTNÁ VAZBA

Základní škola a Mateřská škola Nový Oldřichov, okres Česká Lípa, příspěvková organizace má za cíl, aby spravované internetové stránky byly přístupné všem jejím uživatelům, a to na základě principů přístupnosti (vnímatelnost, ovladatelnost, srozumitelnost a stabilita).

KONTAKTNÍ ÚDAJE:

Základní škola a Mateřská škola Nový Oldřichov, okres Česká Lípa, příspěvková organizace
Nový Oldřichov 86
471 13 Nový Oldřichov

telefon: +420 487 767 515
e-mail: zsmsno@seznam.cz

POSTUPY PRO PROSAZOVÁNÍ PRÁVA

V případě, že Vám nebyla poskytnuta odpověď nebo poskytnutá odpověď je neadekvátní případně neuspokojivá v souvislosti s Vaší žádostí či oznámením ohledně přístupnosti webových stránek nebo webové aplikace, kontaktujte příslušný orgán pro prosazování práva:

Ministerstvo vnitra
odbor eGovernmentu
náměstí Hrdinů 1634/3
140 21 Praha 4

e-mail: pristupnost@mvcr.cz

PROHLÁŠENÍ PROVOZOVATELE INTERNETOVÝCH STRÁNEK

Tyto stránky provozuje Základní škola a Mateřská škola Nový Oldřichov, okres Česká Lípa, příspěvková organizace. Internetové stránky technicky zajišťuje společnost TrollComputers s. r. o.

Správcem veškerého obsahu je Základní škola a Mateřská škola Nový Oldřichov, okres Česká Lípa, příspěvková organizace, se sídlem Nový Oldřichov 86, Nový Oldřichov, 471 13. Veškeré osobní údaje návštěvníků internetových stránek, které jsou prostřednictvím těchto stránek poskytovány, jsou spravovány výlučně správcem obsahu webu.

Provozovatel redakčního systému, společnost TrollComputers s. r. o., jakožto zpracovatel osobních údajů tímto prohlašuje, že jsou osobní údaje zpracovávané v jí provozovaném redakčním systému dostatečně zabezpečeny proti ztrátě a úniku a zároveň prohlašuje, že neposkytuje žádné zpřístupněné osobní údaje třetím osobám.

Kontakt na technického provozovatele

TrollComputers s. r. o.
U Vodního hradu 1394/28
472 01 Česká Lípa

telefon: +420 774 186 752
e-mail: info@trollcomputers.cz
web: https://trollcomputers.cz