Jídelna

kapacita 76 obědů
číslo účtu pro placení obědů je 107-8992640217/0100, var.s.: příjmení dítěte

Správní zaměstnanci:
Irena Pokorná – vedoucí stravování
Helena Sedláčková, Lenka Kacafírková – kuchařka