Základní škola

Zřizovatel:
Obec Nový Oldřichov
Mistrovice 51
Nový Oldřichov
471 13

Základní informace:
1. – 5. postupný ročník, dvoutřídní (kapacita 35 žáků), aktuální počet žáků je 25

Školní družina:
6:15 – 7:45, 11:40-16:45, kapacita 20 dětí

Školní jídelna:
kapacita 76 obědů
číslo účtu pro placení obědů je 107-8992640217/0100, var.s.: příjmení dítěte

Složení učitelského sboru:
Jana Marečková – učitelka ZŠ
Mgr. Lucie Mrňáková – učitelka ZŠ, pověřená zastupováním v případě dlouhodobé nepřítomnosti ředitelky školy
Dagmar Čejková – vychovatelka ŠD, asistentka pedagoga
Lenka Kuchařová – asistentka pedagoga ZŠ, vychovatelka ŠD
Martina Stará – asistentka pedagoga ZŠ
Lenka Jelenová – asistentka pedagoga ZŠ

Správní zaměstnanci:
Irena Pokorná – vedoucí stravování
Helena Sedláčková, Lenka Kacafírková – kuchařka
Lubomír Deniz – uklízeč, školník

Informace k výuce:
ŠVP Tvořivá škola,1. 9. 2007.
Revize ŠVP Tvořivá škola k 1. 9. 2021.
Předmět informatika je zařazen pro 2., 3., 4. a 5. ročník (ve třech skupinách). Informační a komunikační technologie
Anglický jazyk se vyučuje již od 1. ročníku. Vyučuje se: 1. + 2. ročník společně, 3. ročník samostatně, 4. + 5. ročník společně.

Škola je vybavena interaktivními tabulemi a novou počítačovou učebnou. Pro případ distanční výuky je škola vybavena a je schopna poskytnout technické zajištění (notebooky, netbooky, tablety) žákům.

V roce 2018 prošla škola celkovou rekonstrukcí všech vnitřních prostor.

Školská rada:
Bc. Marcela Novotná, Lenka Nešlehová, Jana Marečková, Lucie Mrňáková, Jana Kotyzová, Lenka Kacafírková