Novinky

PF 2023

PF 2023

Užívejte si maličkosti v životě, jednoho dne se můžete ohlédnout zpět a uvědomit si, že to byly ty velké věci. ~ Robert Breault

Erasmus +

Erasmus +

Erasmus je v Čechách již dlouho, ale nedávno dostaly šanci i malé školy a tak jsme se do jeho programu pokusili také přihlásit... A podařilo se. Minulý týden jsme vyjely s kolegyňkami na první zkušební "job shadowing" do španělského městečka...

Přijímací řízení

Přijímací řízení

Přijímací řízení pro žáky z Ukrajiny: Vzor_2_ozn_zapisu_ZS-UA-2022 Zápis-2022-MŠ-UA

Výzva

Výzva

Žádám rodiče, jejichž děti byly přijaté do MŠ na školní rok 2022/2023 aby si přišli převzít rozhodnutí o přijetí do ředitelny školy. Prosím nejdéle do 31. 5. 2022. Po tomto datu bude rozhodnutí zasláno doporučeným dopisem. Děkuji, ředitelka...

Děti přijaté k předškolnímu vzdělávání od šk. roku 2022/2023

Děti přijaté k předškolnímu vzdělávání od šk. roku 2022/2023: Reg. číslo: 07/2022 Reg. číslo 03/2022 Reg. číslo 02/2022 Reg. číslo 06/2022 Přijati k docházce v délce dle přihlášek Reg. číslo 01/2022 Od 1.10.2022 Reg. číslo 04/2022 a 05/2022 od...

Přijímací řízení

Přijetí žáků do 1. ročníku pro školní rok 2022/2023

Pro školní rok 2022/2023 jsou přijati tito žáci: E. V. Š. K. A. Ž. A. B. E. J. O přijetí Vašeho dítěte bude v souladu s § 67 odst. 2 zákona č. 500/2004 Sb., správního řádu vyhotoveno písemné rozhodnutí, které bude součástí spisu Vašeho dítěte ve...