Novinky

Klání malotřídních škol 2024

Dnes proběhlo na hřišti každoroční atletické klání malotřídních škol. Letos se účastnilo 5 škol (Nový Oldřichov, Prysk, Prácheň, Volfartice a Kunratice), 130 závodníků. Děkuji tímto: fotbalistům za zapůjčení hřiště a kabin, hasičům za úžasnou pěnu, rodičům a prarodičům za organizační pomoc, celému obecnímu úřadu se všemi zaměstnanci za práci rozhodčích a organizační pomoc, všem zaměstnankyním naší školy za skvělou práci. I přes ranní deštík se nám sportovní den moc vydařil. A také jsme získali nějaké ty medaile.😀😀😀

Přijetí do MŠ od 1. 9. 2024

Všechny děti, jejichž zákonní zástupci podali přihlášku k předškolnímu vzdělávání v Základní škole a Mateřské škole Nový Oldřichov od 1. 9. 2024, jsou přijaté. Žádám rodiče, aby přišli podepsat převzetí rozhodnutí o přijetí. Mgr. et Mgr, Pavlína...

Stanovení školného v MŠ a ŠD od 1. 1. 2024

Nově školné stanovuje zastupitelstvo obce, ponechalo ho v dosavadní výši: Usnesení z 11. zasedání Zastupitelstva obce, které se konalo dne 04. prosince 2023: ZO stanovuje úplatu za předškolní vzdělávání a zájmové vzdělávání v ceně 350,- Kč pro...

Adaptační kurz v Holanech

Adaptační kurz v Holanech

Letošní adaptační kurz v Holanech u České Lípy byl nabitý aktivitami. Děti si prohlédly jediné místo v Čechách, kde žije koza bezoárová, užily si program s dravci a spoustu dětských dobrodružství.

Erasmus+ Tenerife

Erasmus+ Tenerife

První větší akce školy programu Erasmus+ a naší „Malotřídní mise“. A rovnou na Tenerife do školy Ceíp Tíncer přímo v hlavním městě Santa Cruz de Tenerife.

Platba školného v MŠ v průběhu hlavních prázdnin 2024

Platba za červenec: 263,00 Kč Platba za srpen: 175,00Kč Pokud bude dítě přítomno v obou měsících platí 438,00 Kč školného. Platba za stravné a školné bude vypočítána dle přihlášení dítěte a splatná bude do 15. 7. 2024. Dle Vyhlášky č. 14/2005 o...