Organizace školního roku 2023/2024

autor: | 30. srpna 2023 | Novinky

Organizace školního roku 2023/2024

Vyučování ve školním roce 2023/2024 začne ve všech základních školách, středních školách, základních uměleckých školách a konzervatořích v pondělí

4.září 2023.

Podzimní prázdniny stanovuje MŠMT na čtvrtek 26. října a pátek 27. října 2023.

Vánoční prázdniny začínají v sobotu 23. prosince 2023 a končí v úterý 2. ledna 2024. Vyučování začne ve středu 3. ledna 2024.

Vysvědčení s hodnocením za první pololetí bude žákům předáno ve středu 31. ledna 2024.

Jednodenní pololetní prázdniny připadnou na pátek 2. února 2024.

Jarní prázdniny: 26. 2. – 3. 3. 2024

Velikonoční prázdniny připadnou na čtvrtek 28. března 2024.

Vyučování ve druhém pololetí bude ukončeno v pátek 28. června 2024.

Hlavní prázdniny trvají od 29. června 2024 do 1. září 2024.

Vyučování ve školním roce 2024/2025 začne v pondělí 2. září 2024.

 

Začátek dopoledního vyučování je v 8 hodin.  Přestávky mezi hodinami jsou:

8,45-8,55

9,35-10,05

10,50-10,55

11,40-11,50

12,35-12,45

Poslední vyučovací hodina končí nejdéle v 13,30.

 

Přestávky jsou upraveny tak, aby tzv. velká přestávka vytvořila možnost relaxačního pobytu na školní zahradě během celého školního roku, umožnila se tak dětem relaxaci a pobyt na čerstvém vzduch v prostředí školní zahrady.