Platba školného v MŠ v průběhu hlavních prázdnin 2023

autor: | 20. června 2023 | Novinky

Platba za červenec: 263,00 Kč

Platba za srpen: 175,00Kč

Pokud bude dítě přítomno v obou měsících platí 438,00 Kč školného.

Platba za stravné a školné bude vypočítána dle přihlášení dítěte a splaná bude do 15. 7. 2023.

Dle Vyhlášky č. 14/2005 o předškolním vzdělávání §6 odst.5