Přijetí do MŠ od 1. 9. 2024

autor: | 22. května 2024 | Novinky

Všechny děti, jejichž zákonní zástupci podali přihlášku k předškolnímu vzdělávání v Základní škole a Mateřské škole Nový Oldřichov od 1. 9. 2024, jsou přijaté.

Žádám rodiče, aby přišli podepsat převzetí rozhodnutí o přijetí.

Mgr. et Mgr, Pavlína Burdová, ředitelka školy