Stanovení školného v MŠ a ŠD od 1. 1. 2024

autor: | 17. ledna 2024 | Novinky

Nově školné stanovuje zastupitelstvo obce, ponechalo ho v dosavadní výši:
Usnesení z 11. zasedání Zastupitelstva obce, které se konalo dne 04. prosince 2023:
ZO stanovuje úplatu za předškolní vzdělávání a zájmové vzdělávání v ceně 350,- Kč pro mateřskou školu a 250,- Kč pro školní družinu s účinností od 1.1.2024. (bod č. 40).