Zápis k předškolnímu vzdělávání na rok 2024-2025

autor: | 2. dubna 2024 | Novinky

Základní škola a Mateřská škola Nový Oldřichov

Nový Oldřichov 86, 471 13, tel: 487767515, e-mail: zsmsno@seznam.cz

IČO: 70695903

Vaše značka:       Naše značka :              Vyřizuje:                 Počet listů/příloh           Nový Oldřichov 2. 4. 2024

50/2024         Mgr. et Mgr. Pavlína Burdová   1/0

 

 

Ředitelka ZŠ a MŠ Nový Oldřichov

vyhlašuje

zápis do mateřské školy na školní rok 2024/2025:

 

  • zápis proběhne v týdnu od 13. května do 17. května 2024

 

  • podmínky přijímacího řízení a přihláška jsou uveřejněny na zsmsno.cz, přihlášku doručte v tomto týdnu do ředitelny školy

 

Kopie rodného listu dítěte

Pro doložení rodného listu platí, že stačí odevzdat jeho prostou kopii. Tato kopie pak musí být součástí spisu.

 

 

Doložení řádného očkování dítěte

Zákonný zástupce tuto povinnost dokládá potvrzením praktického dětského lékaře. Potvrzení na žádost vydá lékař za podmínek dodržení nastavených protiepidemických opatření. Vhodné je předem telefonicky kontaktovat lékaře a objednat si termín návštěvy dle zvyklosti ordinace. Individuálně je třeba řešit případ, kdy je rodina v karanténě nebo izolaci. Pokud některý z lékařů poskytuje potvrzení e-mailem, je to jistě také možné, ale opět po předchozí domluvě. Potvrzení je součástí přihlášky.