Jana Marečková

Stanovení školného v MŠ a ŠD od 1. 1. 2024

Nově školné stanovuje zastupitelstvo obce, ponechalo ho v dosavadní výši: Usnesení z 11. zasedání Zastupitelstva obce, které se konalo dne 04. prosince 2023: ZO stanovuje úplatu za předškolní vzdělávání a zájmové vzdělávání v ceně 350,- Kč pro...

Uzavření provozu ZŠ a MŠ 27. 11. 2023

Uzavření provozu ZŠ a MŠ 27. 11. 2023

27. 11. 2023 bude škola i školka uzavřena, viz. níže, prokládám i důvody stávky. Protože zaměstnanci školy nebudou stávkovat za "učitelské platy", jak vám neustále předkládají media, ale za zachování úrovně školství v naší republice. Za možnost...

Adaptační kurz v Holanech

Adaptační kurz v Holanech

Letošní adaptační kurz v Holanech u České Lípy byl nabitý aktivitami. Děti si prohlédly jediné místo v Čechách, kde žije koza bezoárová, užily si program s dravci a spoustu dětských dobrodružství.

Kroužky ve školním roce 2023/2024

Kroužky ve školním roce 2023/2024

Logopedie: čtvrtek 13,00-14,00, Mgr. Marečková (děti budou docházet jednotlivě na nácvik podle pokynů klinického logopeda, MŠ i ZŠ) Angličtina v MŠ: úterý 12,30-15,30, Mgr. Mrňáková Sportovní: pondělí 14,30-15,30, Mgr. Kotyzová Keramika: úterý...

Kroužky ve školním roce 2023/2024

Organizace školního roku 2023/2024

Organizace školního roku 2023/2024 Vyučování ve školním roce 2023/2024 začne ve všech základních školách, středních školách, základních uměleckých školách a konzervatořích v pondělí 4.září 2023. Podzimní prázdniny stanovuje MŠMT na čtvrtek 26....

Erasmus+ Tenerife

Erasmus+ Tenerife

První větší akce školy programu Erasmus+ a naší „Malotřídní mise“. A rovnou na Tenerife do školy Ceíp Tíncer přímo v hlavním městě Santa Cruz de Tenerife.

Platba školného v MŠ v průběhu hlavních prázdnin 2023

Platba za červenec: 263,00 Kč Platba za srpen: 175,00Kč Pokud bude dítě přítomno v obou měsících platí 438,00 Kč školného. Platba za stravné a školné bude vypočítána dle přihlášení dítěte a splaná bude do 15. 7. 2023. Dle Vyhlášky č. 14/2005 o...